אתיקה של חוקר פרטי

תוכן [ הסתר ]

קוד אתי של חוקרים פרטיים נחוץ במטרה למנוע תוהו ובוהו בענף כה רגיש. ראשית נציין כי במדינת ישראל יש לקבל רישיון מתאים בכדי לעסוק בתחום. ללא רישיון, החוקר אינו מקבל מעמד של חוקר פרטי או היתר לבצע חקירות.

שנית, יש להבהיר כי חוקרים פרטיים כפופים לחוק בדיוק כמו כל שאר האזרחים. אין להם כל זכות להפר זכויות של אדם אחר בכדי לאסוף ראיות או לקדם את החקירה. קוד האתיקה מלווה את החוקרים הפרטיים בישראל מזה שנים רבות. המחויבות אל הקוד האתי היא שמסדירה את קודי ההתנהגות ומונעת חציית גבולות מסוכנים. הקוד האתי הוא שמספק תשובות, הנחיות ופתרונות לחוקר וללקוח לכל אורך הדרך.

היכן אפשר למצוא את כללי האתיקה הללו?

אם אתם חושדים כי חוקר פרטי נוהג בניגוד לתקנון האתי, כדאי לקרוא אותו ולבחון את העניין. במידת הצורך, ניתן לפנות אל לשכת החוקרים הפרטיים ולבקש אותם לפתוח בחקירה. כללי האתיקה המקצועיים נגישים ברשת האינטרנט, התקנון כתוב בשפה נוחה להבנה גם בעבור אלו שלא מחזיקים בהכשרה משפטית.

מה אפשר למצוא בתקנון?

1. הנחיות אודות הצעדים בהם רשאי החוקר לנקוט במטרה לאסוף מידע

2. נהלי חקירה

3. נורמות התנהגות בדבר מערכת היחסים של החוקר עם הלקוח

4. מסירות, מחויבות, נאמנות והגינות כלפי הלקוחות, מושאי החקירה והנחקרים

5. איסור התחזות לשוטר/רופא/עו"ד, איסור חקירת קטין ללא הסכמת ההורה

6. איסור על שידול או מתן טובות הנאה במטרה לקבל את עבודת החקירה

התקנון מונה סעיפים נוספים רבים, מתוך מטרה להציב גבולות ברורים לתחום כה רחב ופרוץ.

קוד אתי של חוקרים נחוץ להצבת גבולות והגדרת כללי אתיקה להגנה על כל הצדדים. בהתאם לקוד האתי יודע החוקר מתי כבר לא ניתן למתוח את הגבול.

  • שמירה על סודיות
  • איסור ניגוד עניינים
  • מחויבות לכבוד האדם
  • הגינות, יושרה וחקר האמת
  • חתירה להשגת המטרה המבוקשת

חילוקי דעות עם לקוחות

התנהלות עם לקוחות זוכה להתייחסות רבה בקוד האתי. החוקרים הפרטיים מחויבים להעניק ללקוחותיהם שירות אמין, הוגן ובעיקר מוסרי. הפנייה אל החוקר הפרטי מגיעה לרוב מתוך מצוקה קשה. לשכת החוקרים הפרטיים מקפידה לסנן היטב את המועמדים. אין מקום בענף לאלו שמעוניינים לנצל חולשות של אחרים למטרת רווח אישי.

החוקר הפרטי יקבע את שכרו בהתאם להיקף העבודה ולא בהתאם לתוצאות. יש לציין כי כל חוקר רשאי לסרב לקבל על עצמו משימת חקירה זאת או אחרת, ללא כל חובה בנימוקים. אך במקרים בהם כבר החל בחקירה, אפשר יהיה להפסיקה באופן חד צדדי על ידי החוקר, רק במקרים הבאים:

  • חילוקי דעות שאינם ניתנים לגישור
  • מניעה חוקתית או אתית להמשך החקירה או הקשר עם הלקוח
  • העדר תשלום במועד שנקבע

נוהל הפסקת טיפול בחקירה

כמו כל איש מקצוע אחר, גם חוקר פרטי מתבקש לגלות רמה גבוהה של מקצועיות לכל אורך הדרך. במקרים בהם נפרדות דרכיהם של החוקר והלקוח, יש לעשות כל מאמץ למנוע פגיעה בענייני הלקוח.

כחלק מאותו קוד אתי של חוקרים, החוקר מחויב להשיב את כל המסמכים והמידע, להימנע מכל שימוש במידע שנאסף ולמסור דין וחשבון אודות הפעולות שבוצעו על ידו.

הבהרה

אנו משתדלים מאד לשמור על המידע באתר מעודכן עד כמה שניתן, אך יתכן כי יופיע מידע שגוי באתר. על הקורא לפנות אל האתרים של החברות עצמן בכדי לקבל את המידע המעודכן ביותר אודותיהן. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

בחזרה לחלק העליון