האם וכיצד יכולות רשויות המדינה לעקוב אחר פעילותו ומצבו הפיננסי של אדם המכריז עצמו כפושט רגל?

על פי הרפורמה החדשה, החל מ-15.9.2019, ההליכים לפשיטת רגל נקראים ׳חדלות פירעון ושיקום כלכלי׳. החוק החדש מקצר ומיעל את הליכי פשיטת הרגל ומגביל אותם לכ-4.5 שנים. אדם בעל חובות המכריז על עצמו כפושט רגל, אמור לעבור מסלול שתחילתו בגיבושה של תכנית לפירעון חלקי של חובותיו, בהתאם ליכולות הפיננסיות שלו, וסופה בקבלת הפטר ובאפשרות לפתוח דף כלכלי חדש בחייו.

מהם שלבי ההליך?

 • החייב מתחיל בהליך פשיטת הרגל בהגשת ׳בקשת חייב למתן צו כינוס ופשיטת רגל׳, לכונס הרשמי.
 • לאחר שמתקבלת התייחסותו של הכונס הרשמי לבקשה זו, יכול החייב להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי במקום מגוריו.

במקרים חריגים, יתכן שהכונס הרשמי לא יאשר את הבקשה. במצב זה יצרף החייב את ההודעה של הכונס, לבקשה שיגיש לבית המשפט. כיוון שמדובר בהליך שישפיע מאוד על עתידו הכלכלי של החייב, חשוב מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין פשיטת רגל, אשר יוודא שההליך מתבצע כהלכה ועל פי החוק.

 • החייב מקבל מבית המשפט צו כינוס נכסים
 • הליך פשיטת הרגל מתקדם לשלב הבא, שבו הכונס ממנה נאמן, מנהל מיוחד שיטפל בהליך פשיטת הרגל של החייב.

מגבלות וחובות הכלולות בצו כינוס נכסים

צו הכינוס כולל כמה מגבלות וחובות המוטלות על החייב, כולל:

 • צו תשלומים חודשיים
 • צו עיכוב יציאה מהארץ
 • חובת הגשת דוחות על מצבו הכלכלי של החייב – דוחות אלה מוגשים למנהל המיוחד אחת לחודשיים. ניתן למלא את הדוחות באופן מקוון, והם כוללים פרטים כגון:

  • תלושי שכר של החייב, בת זוגו ואפילו של הילדים הגרים עמו.
  • אישור מקרן הפנסיה במקרה שיש הכנסה מפנסיה.
  • אסמכתא להכנסה משכר דירה, אם יש.
  • אישור לקבלת קצבת הביטוח הלאומי, אם יש.
  • קבלת מתנות (בכסף או בשווה כסף), אם יש כאלה.
  • דיווחים לרשויות המס, אם החייב הוא עובד עצמאי.

איך יכולה המדינה לעקוב אחר מצבו הפיננסי של החייב?

המדינה עוקבת אחר פעילותו ומצבו הכלכלי של החייב באמצעות הנאמן שמנהל את ענייניו של החייב.

 • הנאמן – מקבל מהחייב את הדוחות על מצבו הכלכלי של החייב אחת לחודשיים. דוחות אלה כוללים את המידע המפורט על הנכסים, החובות, ההכנסות וההוצאות של החייב.
 • הנאמן – עורך חקירה מקיפה ומעמיקה במטרה לאמת שהדוחות שהוגשו על ידי החייב הם אכן נכונים, מדויקים ומלאים.
 • הנאמן – מגיש את חוות דעתו בעניינו של החייב.

הגשת דוחות כלכליים אשר כוללים מידע לא נכון או לא מלא עלולה להיחשב לעבירה פלילית שדינה מאסר.

 

הבהרה

אנו משתדלים מאד לשמור על המידע באתר מעודכן עד כמה שניתן, אך יתכן כי יופיע מידע שגוי באתר. על הקורא לפנות אל האתרים של החברות עצמן בכדי לקבל את המידע המעודכן ביותר אודותיהן. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

בחזרה לחלק העליון