האזנות סתר

תוכן [ הסתר ]

אחד הכלים החשובים להוכחת נכונות גירסתכם בעת משפט היא באמצעות הקלטת שיחות הנערכות בינכם לבין הצד השני, וזאת ללא ידיעתו. הקלטה מסוג זה אינה מוגדרת בתור האזנת סתר, וחשוב להבין אבחנה זו מאחר ובארץ האזנות סתר אינן חוקיות. הקלטת הצד השני תאפשר לכם לצאת כשידכם על העליונה כאשר נוצר מצב של מילה כנגד מילה במקרים בהם הצד השני הופך את גרסתו.

על מנת להגביר את סיכויי ההקלטה שלכם להתקבל בבית משפט, יש לבצע תיעוד מדוייק של כל נתוני ההקלטה, כולל תאריך ושעה מדוייקת בהם התרחשה ההקלטה, ופירוט מלא של השותפים והעדים לשיחה.

מהי האזנת סתר?

על מנת שהקלטה תוגדר בתור הקלטה חוקית, ולא תיכנס תחת הגדרת "האזנות סתר בלתי חוקיות", על ההקלטה להיות מבוצעת כאשר לפחות אחד מן המשתתפים מודע לביצוע האזנת הסתר ומסכים לקיומה. כלומר, הקלטת אדם ללא ידיעתו אינה מוגדרת בתור האזנת סתר באופן אוטומטי! החוק קובע במפורש כי האזנות סתר הם מצבים בהם מבוצעת "האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה". בנוסף מוגדר בחוק כי האזנת סתר היא רק כזו שבוצעה באמצעות ציוד האזנה או ציוד הקלטה. המשמעות היא שמקרים בהם אדם הסתתר והאזין לשיחה של צדדים אחרים ללא שימור בכל ציוד הקלטה או ציוד האזנה לא יוגדרו בתור האזנות סתר.

על פי החוק הוגדרו הצדדים לשיחה בתור האדם המדבר (או המשדר מידע באמצעות מחשב או אמצעי אלקטרוני אחר), והאדם אליו מופנה המסר. אגב, הגורם המעביר את המסר (לדוגמא - חברת בזק) מוגדר בצורה מפורשת כמי שאינו חלק מן השיחה.

חשוב לציין כי ביצוע האזנות סתר הינו עבירה שיכולה לגרור בעקבותיה עונש של עד חמש שנות מאסר, ובמידה ופניתם אל חוקר פרטי שיבצע עבורכם את "העבודה השחורה" אין הדבר מוריד את האחריות מעל כתיפכם מאחר וגם שימוש בחומר שהושג באמצעות האזנת סתר הוא עבירה שדינה מאסר של עד חמש שנים. גם החוקר הפרטי ממנו הזמנתם את האזנת הסתר נושא באותה אחריות כמו אדם מן השורה, והוא יואשם בעבירה כמו כל אדם אחר, ויתכן כי אף יאבד את רשיונו לתקופה של עד שבע שנים. אפילו אם רק התקנת ציוד האזנה, ולא עשיתם בו שימוש, אתם עלולים להיכנס לכלא על כך. היחידים היוצאים מן הכלל במסגרת חוק האזנות סתר הינם כוחות הבטחון והרשויות החוקרות, הרשאים לבצע האזנות במסגרת נהלים ברורים שנקבעו בתקנות.

כדאי עוד לציין כי הקלטת שיחה או האזנה לשיחה למטרת ביצוע עבירה או למטרת גילוי "דברים שבינו לבינה והם מצנעת האישות" שלא למטרת הליך משפטי בין בני זוג מוגדרים בחוק כהאזנת סתר בלתי חוקית.

האזנות סתר לתקשורת מחשבים

חוק האזנת סתר קובע במפורש כי גם שיחה שבוצעה בין שני צדדים, כאשר אמצעי השיחה היה תקשורת בין מחשבים, מוגדרת בתור שיחה עליה חל חוק האזנת סתר, כמו גם מידע שהועבר באמצעות פקסמיליה, טלקס, טלפרינטר, וכמובן טלפון או טלפון אלחוטי.

נושא מעניין שאפשר לחשוב עליו בתחום זה הוא מצבים בהם בעל אתר מאפשר שיחה פרטית בין המשתמשים שלו, ומאזין לשיחה פרטית זו. אמנם האתר הוא בבעלותו של בעל האתר, אך החוק מגדיר בפירוש כי מעביר המסר אינו מוגדר כחלק מן השיחה.

מה קורה עם חומר שהושג בצורה לא חוקית?

חומר שהושג כתוצאה מביצוע האזנת סתר לא חוקית אינו קביל בבית משפט, אלא במספר מצבים קיצוניים:

  • קצין משטרה בדרגת סנ"צ שהוסמך לכך רשאי להאזין בעצמו או להסמיך תובע או אחראי חקירה שהוסמך לכך להאזין להקלטה, אך רק במטרה לעזור באכיפת חוק האזנת סתר (כלומר, בכדי לאסוף ראיות כנגד המאזין). החומר שנאסף בהאזנה יהיה קביל במשפט נגד המאזין.
  • במידה והחומר שנאסף בהאזנת הסתר יכול למנוע או לסייע בחקירה של פשע חמור (פשע שעונשו מאסר שבע שנים או יותר) או במצבים המוגדרים בחוק בתור "טעמים מיוחדים של חומרת הענין", יכולים היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי להאזין לחומר שנאסף. במידה ונמצאה הצדקה, ניתן להסמיך אחראי חקירה או תובע נוספים שיוכלו להאזין לחומר. בית המשפט יקבע בסופו של דבר האם חקר האמת חשוב יותר מפרטיות בעלי השיחה.

טיפול מיוחד בחוק ניתן לגורמים להם ניתנה הסמכות לבקש האזנת סתר. במידה וגורמים אלו ביצעו בכל זאת האזנת סתר ללא אישור, לא ניתן כלל להשתמש בחומר שנאסף באותה האזנה, גם אם הדבר ייעשה בכדי למנוע פשע חמור.

הבהרה

אנו משתדלים מאד לשמור על המידע באתר מעודכן עד כמה שניתן, אך יתכן כי יופיע מידע שגוי באתר. על הקורא לפנות אל האתרים של החברות עצמן בכדי לקבל את המידע המעודכן ביותר אודותיהן. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

בחזרה לחלק העליון